Vraag meer informatie aan

Voel je je gediscrimineerd? Meld het bij ons!

Wat te doen bij discriminatie?

Neem contact op

Heb je een vraag over werken via NoordPlus uitzendbureau of wil je wil je meer weten? Neem dan contact op.

Discriminatie – het uitsluiten van mensen op welke grond dan ook – is absoluut niet toegestaan. Bij Noordplus Uitzendbureau houden we ons strikt aan dit principe: wij discrimineren niet. We zijn tevens alert op mogelijke discriminerende verzoeken van opdrachtgevers en werken daar niet aan mee.

Voel je je toch gediscrimineerd? Dat vinden wij erg vervelend! Je kunt dit melden bij jouw contactpersoon binnen Noordplus Uitzendbureau. Jouw klacht zal altijd serieus genomen worden en, indien nodig, besproken worden met de leidinggevende.

Je kunt ook contact met ons opnemen via info@noordplusuitzendbureau.nl.

Ons anti-discriminatiebeleid

Gelijke kansen voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen om een leuke baan te vinden én te behouden. Discriminatie? Daar doen we absoluut niet aan mee! Noordplus Uitzendbureau zet zich in voor gelijke behandeling van iedereen en een divers personeelsbeleid. Dit is de kern van onze wervings- en selectieprocedures.

Ons anti-discriminatiestatement

  • Wij accepteren geen discriminerende verzoeken van opdrachtgevers.
  • Wij ondersteunen of faciliteren geen vormen van discriminatie.
  • Onze medewerkers krijgen duidelijke instructies en training over het omgaan met discriminerende verzoeken.
  • Wij brengen diversiteit onder de aandacht bij onze opdrachtgevers om bewustwording te creëren.
  • Discriminatie staat continu op de agenda bij Noordplus Uitzendbureau.

Discriminatiegronden

Discriminatie houdt in dat mensen worden uitgesloten van vacatures op basis van niet-relevante criteria. Een discriminerend verzoek van een opdrachtgever kan expliciet of impliciet zijn, bijvoorbeeld door eisen te stellen die onnodig hoog en niet relevant zijn voor de functie. Ons standpunt is duidelijk: discriminerende verzoeken worden nooit gehonoreerd.

Onze medewerkers herkennen niet altijd discriminerende verzoeken en kunnen soms onbewust meegaan in de wensen van een opdrachtgever, vaak door onwetendheid. Als medewerkers van Noordplus Uitzendbureau een discriminerend verzoek signaleren, zoals een vacature met een leeftijdsgrens of een specifieke voorkeur voor een man of vrouw, informeren wij onze opdrachtgevers over wat wel en niet is toegestaan. We leggen uit dat wij kandidaten altijd selecteren op basis van hun competenties om zo de ideale match te maken.

Nee tegen discriminatie, ja voor diversiteit

Noordplus Uitzendbureau zegt nee tegen discriminatie en ja tegen diversiteit! Diversiteit betekent meer variëteit op de werkvloer in onder andere nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid en leeftijd. Daarnaast kan diversiteit ook ontstaan door verschillen in werkervaring, culturele achtergrond en kennis.

Een divers personeelsbestand biedt veel voordelen voor je bedrijf:

  • Grotere vijver voor talent: Als je bedrijf een verscheidenheid aan mensen verwelkomt, heb je toegang tot een grotere vijver van talent.
  • Meer innovatie: Vernieuwende ideeën komen sneller naar boven in teams met uiteenlopende mensen die over verschillende kennis en denkstijlen beschikken.
  • Betere bedrijfsresultaten: Medewerkers met verschillende achtergronden vullen elkaar goed aan, wat leidt tot betere resultaten.


Diversiteit loont! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Heb je een vraag, klacht of wil je melding maken van discriminatie? Neem contact met ons op via info@noordplusuitzendbureau.nl.